Utbildning

  • Belysningsstiftelsen stöttar utbildningen i Ljusdesign vid Tekniska Högskolan i Jönköping, JTH, Jönköping University och bidrar bland annat till Myriam McCulloch-Aries  professur i belysningsteknik vid Jönköping University. Ljusdesignutbildningen vid JTH har under ett flertal år varit stiftelsens största bidragstagare.
    1995 togs initiativet till att utreda införandet av en permanent ljusutbildning på Högskolan i Jönköping. Utbildningen har, med bidrag från stiftelsen, successivt byggts ut och omfattar nu ett treårigt kandidat- program. Stiftelsen har varit med och finansierat  sex forskarstudenter.
  • Stiftelsen stöder utbildningen i Lighting Design vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm på magister- och masternivå, en doktorand och deras kommande professur.
  • Kurser i belysning har tidigare finansierats vid Konstfackskolan i Stockholm, Högskolan i Växjö och HDK i Göteborg.