Undersökning och forskning

Högre studier

 • Ludvig Edman, Umeå Universitet, leder ett doktorandprojekt om metallfria komponenter i ljuskällor med ny teknik.
 • Laura Bernadet och Anahita Davoodi får stöd till sina doktorandstudier vid JTH.
 • Malin Alenius får stöd till sina licentiatstudier vid KTH.
 • Johanna Enger gör ett licentiatprojekt vid Lunds Universitet.
 • Federico Favero håller på med doktorandstudier vid KTH. Han undersöker hur ljusets egenskaper och variation påverkar och styr våra beteenden och aktiviteter för att kunna göra bättre belysningslösningar inomhus.

Doktorsexamen

Sex personer som fått finansiellt stöd från Belysningsstiftelsen har avlagt doktorsexamen i belysningsämnen, senast under 2017:

 • Mathias Adamsson 2018 med avhandlingen Non-Image-Forming Effects of Light: Implications for the Design of Living and Working Environments.
 • Marie Engwall  2017 med avhandlingen En vårdande ljusmiljö inom intensivvård-Patienters upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervension.
 • Hillevi Hämphälä med avhandlingen How visual ergonomics interventions influence health and performance – with an emphasis on non-computer work tasks 2014.
 • Annika Kronqvist med avhandlingen Lighting Design in Computerised Offices 2012.
 • Monica Säter med avhandlingen Equilibrium User Centred Lighting Design Towards the development of a lighting design that is individually psychologically, physiologically and visually supportive, 2012.
 • Ulrika Wänström Lindh med avhandlingen Light Shapes Spaces, Experiences of Distribution of Light and Visual Spatial Boundaries, 2012.