Studier utomland, praktik och studieresor

 • Isabel Dominguez ska studera ljus i USA.
 • Najomi Brezina, YRGO, Göteborg, ska göra praktik i USA.
 • Hillevi Hemphälä, Lunds Universitet, får resebidrag till sitt uppdrag i den internationella standardiseringskommittén för ergonomi i CIE.
 • Stipendier har lämnats till studier vid en rad universitet och högskolor runt om i världen. Senast ska Ebba Palmkvist från Ljusdesign, Jönköpings Tekniska Högskola studera vid Penn State University i USA under en termin, och Emma Linde vid Korea University i Sydkorea.
 • Anna Lindkvist, Svensk-finska Folkhögskolan i Haparanda, har vistats på Svalbard i några månader utan dagsljus och dokumenterat sina upplevelser.
 • Kiran Maini Gerhardsson har studerat pedagogik vid undervisning om ljus i England.
 • Linda Stjernholm, har studerat miljön på en skola som är anpassad för elever med neuropsykiatriska diagnoser i Skottland.
 • Viktorija Misiunaite, ska göra praktik i Kenya och arbeta med hållbar offentlig belysning.
 • Amanda Sandvik, student vid Sverigefinska Folkhögskolan har gjort en studieresa till Skottland.
 • Stipendier har beviljats för praktik på företag på ett flertal platser utomlands: Köpenhamn, Oslo, Finland, Paris, Berlin, London, Barcelona, Madrid, Milano, Dornbirn, Singapore, Sydney, Brisbane, Melbourne, Tokyo, Washington, Cardiff, Wellington.
 • Deltagande i vetenskapliga konferenser i Washington, Birmingham, Sydney, Sun City och Recife i Sydafrika, Bankok, Paris, Köpenhamn, Istanbul, Reykjavik, Aten, Gateshead, Krakow, Tarnova och Rom  har sponsrats.
 • Bidrag till examensarbete har senast anslagits till Hannah Svensson, Emelie Pihlqvist, Ljusdesign vid JTH, Niklas Jörtner, YRGO i Göteborg, Emmi Avergren, Konstfack och Philip Björk Stiernström, HDK.
 • Belysningsmässan  Light + Building i Frankfurt har besökts av alla studenterna vid Ljusdesignprogrammet vid JTH under en gemensam studieresa 2014 och 2016, och  2018.
 • Stipendier har delats ut till ett flertal ljusdesignstudenter för resor till olika mässor och event, till exempel PLDC i Rom , Lights Symposium vid KTH , och Euroluce i Milano, Festival of Lights i Berlin, International Summer Lighting Workshop for students i Tyskland, Signal Festival i Prag och Experiencing Light i Eindhoven samt PLDA:s konferens i Köpenhamn 2014, även Lights in Alingsås har besökts.
 • Energikontoret i Örebro har år 2013 varit på en studieresa till en belysningstillverkare.