Mervi Rokka

Juryns motivering

Mervi Rokka har i år tilldelats Stora Förtjänstpriset som delas ut av Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. Hon får priset för att hon är en samverkande kraft i belysningssverige som för olika yrkesdiscipliner närmare varandra och suddar ut generationsgränser.

Genom sitt arbete och engagemang för Belysningsbranschen och Ljuskultur har hon stor del i en framgångsrik strävan mot bättre ljuskvalitet och hon har varit drivande i en utveckling där fokus har flyttats från tekniska detaljer till design och funktion. Hon tilldelas priset för att hon är en samverkande kraft som skapar möten mellan människor i branschen. Hon för olika yrkesdiscipliner närmare varandra och gränser mellan generationer suddas ut. Med ett driv och en eldsjäls engagemang har hon som kvinna även varit en pionjär i en traditionellt mansdominerad bransch.

Mervi Rokka är respekterad person som sprider positiv energi. Både i personliga möten men även genom tidskriften Ljuskultur där hennes arbete ligger till grund för en ansedd publikation som bidragit till att ljusets betydelse har uppmärksammats på en mängd olika områden. Hon har bidragit till ett ökat intresse för belysning och på bredare front bjudit in nya yrkesgrupper till belysningsvärlden

Stora Förtjänstpriset har delats ut sedan 1998 och ges till en person eller organisation som har verkat till nytta för belysning i Sverige. Juryn består av Magnus Frantzell och Leif Berggren från Belysningsstiftelsen, Frank Augustsson (i egenskap av ordförande i Belysningsbranschen) samt Erik Olsson och Jöran Linder som tilldelades priset 2015.

Bertil Svensson, som startade belysningsföretaget Fagerhult AB, donerade tillsammans med sin hustru Britt en grundplåt i form av aktier och bildade 1985 Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.