Kai Piippo

Juryns motivering

En fråga som belysningsbranschen drivit under många år är att få med alla inblandade i belysningsprocessen, bland annat för att säkra användarperspektivet. Fortfarande är det en bit kvar till målet men arbetet fortsätter.

Mottagaren av 2013 års Stora Förtjänstpris är en föregångare inom detta område och har i ett flertal större eller mindre projekt försökt att förändra den ibland slentrianmässiga sättet att planera belysningen och har haft modet att ställa krav på beställarnas engagemang i projekten.

Pristagaren har naturligtvis också genomfört ett antal högklassiga belysningsprojekt, både i Sverige och utomlands och fler kommer med all säkerhet. Men det är dock inte det som juryn främst tagit fasta på i urvalsprocessen.

Det är rollen som föregångare på området att skapa ett större engagemang i belysningsprocessen som juryn funnit värt att premieras med årets Stora Förtjänstpris.