Jan Garnert

Juryns motivering

Jan Garnert är mottagare av Stora Förtjänstpriset 2017. Garnert är etnolog, teknikhistoriker och Sveriges främsta expert på ljusets och belysningens kulturhistoria. Genom sitt arbete har han öppnat mångas ögon för belysningens inverkan på människors arbete och fritid och han har även nedtecknat den svenska belysningshistorien. Detta bl.a. genom avhandlingen Anden i lampan (1993), boken Ut ur mörkret (2016) ett stort antal föreläsningar och två filmer. Han tilldelas priset för att ha gett belysningen och det elektriska ljuset en tydlig plats i Sveriges historia och för att han på ett lättillgängligt sätt beskrivit ljusets betydelse för människan och hennes samhällen.

– Hans arbete har visat belysningens utveckling och betydelse för vårt samhälle under olika epoker i historien och han har också gjort det tillgängligt för långt fler än de som arbetar med belysning. Både med böckerna och inte minst med visningarna på Skansen, säger förra årets pristagare Mervi Rokka, Ljuskultur.

Juryn motiverar vidare sitt beslut med att Jan Garnerts arbete har bidragit med kunskap, om belysningens inverkan på alla människors liv i vardagen, som ger personer verksamma inom belysning extra energi att anstränga sig lite mer varje dag.

Stora Förtjänstpriset har delats ut sedan 1998 och ges till en person eller organisation som har verkat till nytta för belysning i Sverige under en längre tid, inom forskning, utbildning, design eller allmänna belysningsfrågor. Det kan också gå till någon som framgångsrikt drivit en enskild fråga till nytta för belysning i Sverige. Vinnaren av Stora Förtjänstpriset erhåller äran och ett unikt stycke glaskonst. Juryn består av Magnus Frantzell och Leif Berggren från Belysningsstiftelsen, Frank Augustsson (i egenskap av ordförande för Belysningsbranschen) samt Mervi Rokka (som tilldelades priset 2016).

Stora Förtjänstpriset delades ut den 5 september på Ljusdagen på Berns Salonger i Stockholm.

Bertil Svensson, som startade belysningsföretaget Fagerhult AB, donerade tillsammans med sin hustru Britt en grundplåt i form av aktier och bildade 1985 Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik. Den verkar genom att dela ut stipendier till personer och institutioner.