Alingsås Kommun för ”Lights in Alingsås”

Juryns motivering

Mottagaren har med starkt engagemang under 15 år förvandlat ett evenemang till en institution. På den svenska belysningsmarknaden. En institution som dessutom med all sannolik kommer att leva vidare.

Mottagaren har med sitt arbete förändrat synen på betydelsen av god ljusdesign inom utomhusbelysning i Sverige och blivit en förebild och inspiratör både för kommuner i Sverige och internationellt.  Mottagare har därmed också bidragit till en positiv utveckling av den nordiska ljuskulturen.

Mottagarens långsiktiga engagemang har bidragit till ett internationellt nätverk med deltagande skapats, som påverkar utvecklingen av ljusdesignyrket i en positiv riktning.

Det är främst rollen som föregångare på området, att skapa ett större engagemang i utomhusbelysningsprocessen, som juryn funnit vara värd att premieras med årets Stora Förtjänstpris.

Juryn har i år valt att för första gången uppmärksamma en mottagare som inte är en fysisk person. Detta är helt enligt regelverket för förtjänstpriset.