Stora Förtjänstpriset

Stora Förtjänstpriset tilldelas en person eller organisation som verkat till nytta för svensk belysning under en längre tid, inom forskning, utbildning, design eller allmänna belysningsfrågor. Det kan också gå till någon som framgångsrikt drivit en enskild fråga till nytta för svensk belysning.

Juryn består av Magnus Frantzell och Leif Berggren från Belysningsstiftelsen samt ordföranden i Ljuskultur och det senaste årets vinnare av förtjänstpriset.

Priset består av en glasskulptur av Kjell Engman, från Orrefors.

Pristagare

2018: Michael Hallbert

2017: Jan Garnert

2016: Mervi Rokka

2015: Jöran Linder och Erik Olsson

2014:  Alingsås Kommun för ”Lights in Alingsås”

2013:  Kai Piippo

2012:  –

2011:   Jan och Agneta Ejhed

2010:   Anders Liljefors

2009:   Rickard Küller (postumt) och Thorbjörn Laike

2008:   –

2007:   Bengt Källgren

2006:   Hans Allan Löfberg

2005:   Leif Igelström

2004:   Olle Anderson

2003:   Peo Ström

2002:   Håkan Fransson

2001:   Bo Annell (Första gången som priset delades ut vid Ljuskulturs årsmöte)

2000:  –

1999:   Lars Starby

1998:   Per Sundstedt och Hans-Agne Jakobsson