Övrigt

 • Åsa Moum har fått medel för att göra workshops för att inspirera till ny teknikanvändning i belysningsbranchen med projektet ”Välkommen Robot
 • Kristofferskolan i Bromma har fått medel för inköp av armaturer för att kunna utbilda sina elever i scenbelysning.
 • Lunds Universitet har genom Karin Fridell Anter och Ulf Klarin arrangerat ett symposium för arkitekter om färg och ljus under hösten 2017. Under hösten 2018 genomfördes arrangemanget igen på temat ljus, färg och rum inom scenkonsten.
 • Belysningsbranchens intresseorganisation ska göra lättillgängliga digitala filmer om upphandling av inom- och utomhusbelysning i offentliga miljöer.
 • Studenter från Högskolan i Dalarna deltog i ljusfestivalen ”Island of Light” på Smögen i september 2018 med ett audiovisuellt verk. Festivalen stöds under 2019 av Belysningsstiftelsen.
 • För Ljusarkitekterna, för Sveriges Arkitekters räkning, har Clara Fraenkel, Jan Ejhed och Viveca Rosencrantz kartlagt hur ämnena ljus och belysning behandlas på tio av Sveriges utbildningsprogram inom arkitektur, inrednings- och landskapsarkitektur.
 • Statens Byggeforskningsinstitut i Ålborg, Danmark, ska anordna ett internationellt symposium, LumeNet för doktorandstudenter inom ljus- och belysningsområdet under 2019.
 • Svensk Ljussättarförening har fått bidrag för att ordna konferensen ”Scandilight” för ljussättare år 2009, 2012, 2015 och 2018 i Malmö.
 • Museet Vandalorum i Värnamo har fått bidrag till sin utställning ”Ljus” under 2017.
 • Nordiska Museet i Stockholm har fått medel till sin stora utställning om ljus och belysning.
 • Belysningsstiftelsen ska stötta Svenska Ljuspriset under tre år, 2016-2018.
 • Lunds Universitet har fått ett bidrag till att arrangera IASP-konferensen under sommaren 2016.
 • Pia Clase och Maria Johansson har lobbat för vikten av bra belysningsplanering redan tidigt i byggprocessen.
 • Malin Alenius har fått stöd till en resa för studier av ljusförhållandena vid klostret La Tourette i Frankrike.
 • Branschföreningen Ljusdesigner, LD har bildats av bla Susanne Strömberg och Jim Collin. Den organiserar utbildade, yrkesverksamma ljusdesigners.
 • Christina Vildinge, Anna Ask och Malin Wallin har fått medel till ett projekt med ett lustfyllt ljuslaboratorium för barn i förskoleåldern som arrangerats i Göteborg under hösten 2016.
 • Ljushögskolan vid Jönköpings Tekniska Högskola har fått medel till en camera obscura för undervisningsmaterial.
 • Stipendier till tre meriterade studenter vid ljusdesignutbildningen vid Jönköpings Tekniska Högskola ska delas ut vid avslutningen under ytterligare fem år från och med 2023.
 • Anna Ask med flera har ljussatt ett kulturprojekt vid Lahälla Stenbrott i september 2012.
 • Jonas Stengel har gjort ett projekt med belysning av Karlskronas hamn.
 • Alexandre Antonelli vid Göteborgs Botaniska Trädgård ska jämföra fyra olika ljuskällor i växthus.
 • Organisationen Knowel från Chalmers Entreprenörsskola har fått medel till armaturer, de har förmedlat portabla solcellsarmaturer och utbildning till invånare i Nyahururu, Kenya.
 • Belysningen på Minutgatans Förskola i Göteborg har byggts om på ett pedagogiskt spännande sätt.
 • Forsviks Bruksmuseum och sluss i Göta Kanal har använts som miljö av Ljushögskolan i Jönköping. Belysningen har sedan permanentats, som ett pilotprojekt avseende belysning av en traditionell miljö, med stiftelsens bidrag.
 • Grevbäcks Kyrka i Västra Götaland har fått ny, funktionell inomhusbelysning, projekterad av elever vid Ljushögskolan i Jönköping.
 • Jan Garnert guidade  ljusvandringar på Skansen 1998 och hans utställning Stockholmsnatt visades på Stockholms stadsmuseum.
 • Nils Rundblad har rest runt och informerat om belysning för äldre i en mängd PRO-föreningar i landet.