Formgivning

  • Malin Bobeck har fått bidrag till en installation med fiberoptisk textil som visats på Heimtex i Frankfurt och Designveckan i Stockholm 2017.
  • Arkitektur-tävlingar med namnet ”Bra Ljus Hemma” med utformning av hembelysning anordnades under 1991 till 1995.