Böcker etc.

 • Jan Garnerts bok  ”Ut ur mörkret” ska ges ut i digital form.
 • Marita Hovmark ska skriva en bok om ljusterapi.
 • Kiran Maini Gerhardsson jobbar med en populärvetenskaplig skrift om ljus- och mörkerplanering i hemmiljö.
 • Karin Fridell-Anter ska översätta rapporten ”OPTIMA Metodstudie om färg, ljus och rumsupplevelse till engelska.
 • Marie Claude-Dubois ska skriva en bok om designprinciper för dagsljusplanering i nordiskt klimat.
 • Ulrika Wänström Lindh har omarbetat sin doktorsavhandling till läroboken ”Ljusdesign och rumsgestaltning”.
 • Jan Garnert har skrivit ”Ut ur mörkret”, en bok om ljusets och belysningens kulturhistoria. Han ska nu dokumentera hur svensk och finsk ljusdesign och ljusarkitektur samarbetat och influerat varandra under 1900:talet och fram till idag.
 • Marianne Lind har fått stipendium för att resa till olika platser som är intressanta ur ett ljusperspektiv och skriva reportage om dem.
 • Karin Fridell-Anter och andra i föreningen Se-Rum har skrivit boken ”Färg och ljus för människan – i rummet” utgiven 2014. Stiftelsen hjälper nu till med att ta fram en engelsk version.
 • Svante Pettersson har skrivit boken ”See the Light” om nordiskt ljus och ljusdesign.
 • Jonas Eriksson har fått medel för att göra en förstudie, inför en bok, om svenska armaturfabriker och deras produkter under perioden 1920-1980.
 • Göran Hellborg skriver en bok om ljuset i arkitekturen.
 • Carin Kallenberg och Björn Ehrlemark ska göra en guide till ett antal ljuskonstverk i Sveriges olika kommuner.
 • Monica Säter har skrivit ”Belysningsvetenskaplig introduktion”, ett undervisningsmaterial som kan hämtas i fulltext från Chalmers Publications Library CPL.
 • Nordlys, som utgörs av belysningstillverkarnas organisationer i de nordiska lländerna har fått bidrag till boken Nordic Light, där Natallia Sörensen och Petter N Haug sammanställt texter om olika byggnadsprojekt i Norden.
 • Johan Röklander har gjort ett utbildningsmaterial i digital form om belysning i utomhusmiljö.
 • Bengt Sundborg har fått stöd till sin bok ”Ljus i Bebyggelsen”.
 • Hans-Allan Löfberg, CIE, har fått stöd för att samordna material till CIE:s nya ordbok som har översatts till svenska.
 • Tryckning av Lars Starbys ”Belysningsboken” samt nyutgåva 2005 och 2014.
 • Leif Wall har fått finansieringshjälp för utbildningsmaterialet ”Ljusskolan”.
 • Tryckning av Jan Garnerts avhandling ”Anden i lampan”.
 • Tryckning av Marie-Louise Sundéns avhandling ”Kristall, Ljus och Krona”.