Utdelade stipendier

 

Stipendier har delats ut till bland annat utlandsstudier,  praktik utomlands, framtagning av böcker, forskningsprojekt samt framförallt utveckling och genomförande av utbildning.

Här följer några exempel:

 

Utbildning

Undersökning och forskning

Andra studier som Belysningsstiftelsen finansierat

Böcker etc.

Formgivning

Övrigt