Sök projektbidrag eller stipendium

Belysningsstiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.

Stipendier ges till enskilda personer utan fast anknytning till institution och som bedriver studier eller andra aktiviteter inom belysningsteknik. Stipendier delas exempelvis ut till studier och praktik, särskilt utomlands.
Stipendier ges dock ej för att täcka levnadskostnader under studier i Sverige.
Stipendier för deltagande i vetenskapliga konferenser ges företrädesvis till personer som skall deltaga med muntlig presentation, poster eller dylikt.
Stipendier har också delats ut för framtagande av böcker.

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik.
Projektbidrag ges företrädesvis till institutioner som bedriver akademisk utbildning inom belysningsområdet, särskilt forskarutbildning. Bidrag ges företrädesvis om medfinansiering kan uppvisas. Bidrag ges inte till direkt produktutveckling.

Projektbidrag/stipendier har tidigare delats ut till bland annat forskningsprojekt och utvecklingsprojekt för utbildning (exempelvis vid Ljusdesign, JTH, Jönköping University och samt vid Lighting Design, KTH).

Projektbidragets/stipendiets storlek kan variera med ändamålets art. Sökanden anger hur stor summa hon/han ansöker om.

Ansökningstid: Sista ansökningsdag är den 15 april och den 15 oktober varje år. Vi försöker ge besked inom sex veckor.

Välkommen med Din ansökan om Du har ett projekt/aktivitet med anknytning till belysningsteknik som Du vill genomföra!

 

Använd någon av dessa två blanketter för din ansökan. De skall fyllas i så komplett som möjligt och utan att hänvisa till bifogade bilagor.

– projektbidrag
stipendium

Spara ner den ifyllda blanketten och mejla till: info@ljuskultur.se

OBS!  Blanketter ifyllda för hand önskas ej!