Sök projektbidrag eller stipendium

Belysningsstiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik.

Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer som bedriver forskning och utbildning inom belysningsteknik, medan stipendier ges till enskilda personer som bedriver studier och andra aktiviteter inom belysningsteknik.

Projektbidrag/stipendier har tidigare delats ut till bland annat forskningsprojekt och utvecklingsprojekt för utbildning (bl a vid Belysningsvetenskap, Högskolan i Jönköping), utlandsstudier, praktik på företag utomlands och framtagning av böcker.
Bidragets-/stipendiets storlek kan variera med ändamålets art. Sökanden anger hur stor summa hon/han ansöker om.

Bidrag/stipendier ges inte till direkt produktutveckling (av fysiska produkter), och inte till att täcka levnadskostnader under studier i Sverige.
Stipendium för deltagande i vetenskapliga konferenser ges företrädesvis till personer som ska delta med muntlig presentation, poster eller dylikt.

Ansökningstid: Sista ansökningsdag är den 15 april och den 15 oktober varje år. Vi försöker ge besked inom sex veckor.

Välkommen med Din ansökan om Du har ett projekt/aktivitet med anknytning till belysningsteknik som Du vill genomföra!

Klicka här för ansökningsblankett
- projektbidrag
- stipendium

 

Skriv ut blanketten och skicka per post till:
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik
c/o Ljuskultur
Box 12654
112 93 STOCKHOLM

eller mejla till: info@ljuskultur.se