Om Stiftelsen

Historik

Bertil Svensson, som startade och utvecklade Fagerhult AB till Nordens största belysningsföretag, donerade tillsammans med sin hustru Britt en grundplåt i form av aktier och bildade 1985 Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. Kapitalet har sedan förräntat sig och avkastningen har kunnat doneras till olika ändamål med anknytning till belysning. Hittills har cirka 90 miljoner kronor avsatts.

Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik. Den verkar genom att dela ut stipendier till personer och institutioner.

Styrelsen

Britt Svensson, grundare
Lena Gustavsson, familjen, ordförande
Maria Haglund, familjen
Magnus Frantzell, tidigare Ljuskultur
Stefan Ståhl, Fagerhult
Leif Berggren, tidigare Philips AB
Annika Kronqvist, Tyréns, tidigare Jönköpings Tekniska Högskola